Elon Musk bán cổ phiếu Tesla với giá gần 7 tỷ USD giữa cuộc giao tranh trên Twitter

11-08-2022 09:31 sáng

Nguyen Dinh

Bài viết liên quan