Điều khoản sử dụng

Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên ecoinomic.io

Điều khoản chung

1. Chấp thuận các điều kiện sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ ecoinomic.io, bạn mặc nhiên chấp nhận, tuân theo và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng dừng truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của ecoinomic.io.

Ecoinomic.io có quyền thay đổi, chỉnh sửa các điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo những thay đổi và các phiên bản cập nhật trên trang điều khoản sử dụng này. Vì vậy, việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website đồng nghĩa với sự chấp nhận các quy tắc và thỏa thuận đã được sửa đổi. Vui lòng thường xuyên truy cập và kiểm tra điều khoản sử dụng để nắm được những sửa đổi mới nhất.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung trên website nhằm mục đích cung cấp thông tin về lĩnh vực công nghệ blockchain và thị trường tiền mã hóa (cryptocurrency).

Ngoài ra, Ecoinomic.io có thể cung cấp thêm các thông tin về đời sống-xã hội, văn hóa-giải trí trong nước và quốc tế đến với người đọc.

Mô tả dịch vụ

Ecoinomic.io cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên website của ecoinomic.io, sử dụng các dịch vụ ecoinomic.io cung cấp, bao gồm các thông tin dưới dạng hình ảnh, văn bản, âm thanh hoặc clip minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác. Trừ khi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Quy chế còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do ecoinomic.io cung cấp.

Dịch vụ trên website này được sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm dịch vụ sẽ phù hợp với mục đích và thỏa mãn yêu cầu của người dùng. Ecoinomic.io cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, ecoinomic.io không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng.

Dịch vụ và trách nhiệm của ecoinomic.io

Dịch vụ của ecoinomic.io là những dịch vụ cung cấp thông tin điện tử tổng hợp và tích hợp với mạng xã hội. Bạn đồng ý rằng ecoinomic.io có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng ecoinomic.io có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn comment trên website để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với quy chế của website.

Trách nhiệm của bạn

Bạn đồng ý rằng không sử dụng dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác.

Bạn không được phá hoại và gây thiệt hại dịch vụ và website của ecoinomic.io. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus hoặc các chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ và ảnh hưởng đến việc sử dụng ổn định của người dùng khác.

Các liên kết đến các website khác

Một số thông tin trên trang web này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba và các liên kết trên trang web này có thể dẫn đến các trang web khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của ecoinomic.io, do đó ecoinomic.io sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này.

Giới hạn độ tuổi

Ecoinomic.io cho phép tất cả mọi người đều có thể truy cập và sử dụng thông tin trên website.. Tuy nhiên, chỉ những người đủ 18 tuổi và có khả năng chịu trách nhiệm với hành vi của mình mới có thể bình luận và đưa các thông tin lên website.

Những điều cấm

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng các dịch vụ tại ecoinomic.io là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

* Các hành vi bị nghiêm cấm:

  • Lợi dụng Internet nhằm mục đích:
  1. Tuyên truyền chiến tranh xâm lược; chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tuyên truyền, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy.
  2. Tiết lộ bí mật nhà nước, an ninh, quân sự, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
  3. Lan truyền các thông tin vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
  4. Quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
  5. Truyền bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, các xuất bản, ấn phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
  6. Cung cấp thông tin vi phạm quy định về về giao dịch thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  • Phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, sử dụng, cung cấp các dịch vụ và thông tin điện tử trên Internet
  • Sử dụng trái phép, đánh cắp mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
  • Cài đặt các phần mềm gây hại, các chương trình virus máy tính để thực hiện một trong những hành vi vi phạm tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

Hình thức xử lý vi phạm:

Bằng cách truy cập website Ecoinomic.io, bạn đồng ý rằng Ecoinomic.io có quyền điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản này, đơn phương xác định xem bạn có vi phạm các điều khoản này hay không và thực hiện các hành động theo quy định liên quan mà không cần bạn đồng ý hoặc thông báo trước.

Nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, ecoinomic.io sẽ gửi thư cảnh báo lần đầu và lập tức thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm mà không cần báo trước. 

Ecoinomic.io sẽ gửi thư cảnh báo thứ hai và khóa tài khoản của bạn vĩnh viễn nếu bạn tiếp tục vi phạm.

Hành vi vi phạm được liệt kê bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau: spam nội dung quảng cáo; vi phạm về đăng thông tin trong nội dung bài viết, bình luận; xúc phạm ban quản trị website ecoinomic.io và các thành viên khác.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của bạn, ecoinomic.io sẽ tự xử lý vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để xử lý.

Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác

Ecoinomic.io sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.