Miễn trừ trách nhiệm

Khi truy cập và sử dụng Ecoinomic.io, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật của website.

Ecoinomic là trang web cập nhật tin tức minh bạch và không thiên vị về tiền mã hóa, sàn giao dịch, dự án blockchain và các sự kiện trong thị trường tiền mã hóa.

Mọi thông tin trên trang web không nhằm mục đích kinh doanh, tư vấn tài chính. Các ý kiến đưa ra không phải lời khuyên đầu tư, không đại diện cho quan điểm chính thức của Ecoinomic.

Giá tiền mã hóa ảnh hưởng bởi rủi ro thị trường và biến động giá lớn. Vui lòng xem xét tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình.

Ecoinomic sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi.

Một số thông tin trên Ecoinomic.io có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba và các liên kết trên trang web này có thể dẫn đến các trang web khác. Ecoinomic không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin đó.