MUX Protocol là gì?

MUX Protocol là một sàn giao dịch đòn bẩy phi tập trung cung cấp cho người dùng khả năng giao dịch mà không bị trượt giá, với đòn bẩy lên tới 100x, không có rủi ro từ bên thứ ba và tối ưu cho việc trải nghiệm giao dịch on-chain.

Mux Protocol
Mux Protocol

Giao thức của MUX Protocol tối ưu hiệu quả sử dụng vốn cho người dùng bằng việc thống nhất tính thanh khoản của tất cả những chain mà nó hoạt động.

Điểm nổi bật của MUX Protocol

Nhà giao dịch

 • Mở vị thế lên đến 100x mà không bị trượt giá
 • Sử dụng cùng lúc nhiều tài sản khác nhau để thế chấp
 • Phí giao dịch thấp

Nhà cung cấp thanh khoản

 • Cung cấp thanh khoản và nhận về token MUXLP
 • Stake MUXLP để nhận về một phần lợi nhuận mà giao thức thu được (phí giao dịch và bên thứ ba) và phần thưởng token MUX

Cộng đồng

 • Lock MCB để nhận về veMUX
 • Nắm giữ veMUX để thu về lợi nhuận từ giao thức và phần thưởng token MUX

Cơ chế của MUX Protocol

Những tính năng của MUX được hỗ trợ bởi 4 cơ chế

 • Universal Liquidity
 • Liquidity Multiplexing
 • Multi-Asset Pool
 • Dark Oracle

Universal Liquidity

Đối với một giao thức được triển khai trên nhiều chain như MUX, Pool thanh khoản thường rời rạc ở tất cả các chain, khiến cho thanh khoản bị phân mảnh. MUX đã giải quyết việc này bằng cách tổng hợp thanh khoản ở các chain bằng một “broker module”, đây là một con bot giám sát tổng số thanh khoản và nguồn dự trữ thanh khoản cho việc giao dịch. Sau khi trader đặt một giao dịch, broker bot sẽ tính toán thanh khoản sẵn có ở tất cả các mạng lưới mà MUX hoạt động và thực hiện giao dịch cho người dùng nếu nguồn thanh khoản đủ cho kích thước vị thế. Cơ chế của Universal Liquidity mang đến hiệu quả sử dụng vốn cao hơn cho người dùng mà không cần phải luân chuyển tài sản thông qua các chain.

Ví dụ: Mỗi pool của giao thức trên Arbitrum, BNB Chain, Avalanche, và Fantom đều có 10 ETH, và có 5 ETH đăng được lưu trữ cho những vị thế đang được mở. Brocker bot sẽ kiểm soát tất tổng số tài sản là 40 ETH, và thanh khoản sẵn có là 35 ETH. Nếu người dùng mở một vị thế long với 20 ETH trên Arbitrum:

 1. Khi vị thế được đặt, broker bot sẽ xử lý nó.
 2. Broker bot sẽ kiểm tra thanh khoản xem có đủ cho khối lượng vị thế được mở hay không.
  • Số thanh khoản sẵn có là 35 ETH
  • 35 ETH lớn hơn vị thế với 20 ETH và brocker bot sẽ khớp lệnh cho người dùng
 3. Broker bot sẽ khớp lệnh với giá được lấy từ Dark Oracle.

Sau khi vị thế được mở, 20 ETH sẽ được lưu trữ đến khi nó được đóng lại. Trong một số trường hợp khi thanh khoản trong pool không đủ để trả cho lợi nhuận của trader, giao thức sẽ trả bằng muxToken. Sau khi nhận muxToken, người dùng có thể redeem thành token ở một chain khác có đủ thanh khoản.

Ví dụ: Nếu pool thanh khoản trên Arbitrum chỉ còn 10 ETH trong khi trader có lợi nhuận là 20 ETH, giao thức sẽ trả 10 ETH và 10 muxETH. Người dùng có thể chuyển 10 muxETH tới những chain khác có đủ thanh khoản để claim 10 ETH.

Liquidity Multiplexing

Thanh khoản trong giao thức của MUX sẽ được chia để làm nhiều chức năng khác nhau bao gồm margin trading, third-party DEX mining để nâng cao tỉ lệ sử dụng và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Giao thức sẽ ưu tiên lưu trữ thanh khoản cho trader và nhận phí giao dịch, trong khi đó những tài sản không được sử dụng sẽ được đem đi farming tại những giao thức khác để kiếm lợi nhuận. Khi nhu cầu trading tăng lên broker bot sẽ đưa thanh khoản trở lại từ những giao thức đó để trader có thể sử dụng.

Dựa trên multiplexing, tài sản sử dụng cho trading và những giao thức khác có thể trùng lặp, và giao thức hạn chế phần trùng lặp với một tỉ lệ nhất định, thường là 80%. Sự hạn chế trùng lặp tài sản giúp cho giao thức có thể đảm bảo tài sản cho lợi nhuận của trader có thể kiếm được.

Ví dụ: Thanh khoản trong giao thức là 1 ETH và nó được sử dụng để đi kiếm thêm lợi nhuận từ những giao thức khác. Khi trader mở một vị thế với 0.81 ETH, thanh khoản sẽ được đưa trở lại giao thức và chỉ được dùng để lưu trữ cho vị thế đó.

Multi-Asset Pool

MUXLP pool thanh khoản luôn luôn được thế chấp toàn bộ bởi những tài sản có tính ổn định cao và stablecoin. Khi trader mở vị thế đòn bẩy, pool thanh khoản sẽ lưu trữ phần tài sản tương ứng với vị thế cho đến thi vị thế đó được đóng lại, trong khi đó, pool sẽ giữ một vị thế đối lập với trader. Nếu vị thế của trader có lãi, họ có thể rút tài sản thế chấp và lợi nhuận từ tài sản lưu trữ. Nếu vị thế của trader bị lỗ, traders sẽ trả cho giao thức bằng tài sản thế chấp.

Để quản lý rủi ro cho giao thức, vị thế long và short đối với mỗi thị trường sẽ có một giới hạn lãi suất mở. Giới hạn sẽ kiểm soát để những lệnh mở không vợt quá thanh khoản của pool, vì vậy pool sẽ luôn luôn đảm bảo được lợi nhuận cho trader, vì vậy rủi ro cho trader đến từ giao thức sẽ không có.

Ví dụ: Giả sử 1 ETH = $1000, MUXLP pool có 4 ETH, và một trader sử dụng 1000 USDC để mở một vị thế long ETH với đòn bẩy 3x. Khi đó, MUXLP pool sẽ lưu trữ 3 ETH (giá trị $3000) cho trader. Đồng thời, giao thức cũng mở một vị thế short 3 ETH với đòn bẩy 1x. Lúc này, MUXLP pool sẽ lưu trữ 3 ETH và mở một vị thế short với giá trị tương đương, còn lại 1 ETH vẫn khả dùng cho những nhu cầu sử dụng khác.

Sau đó, giá của ETH tăng lên $2000, giá trị vị thế của trader lúc này là $6000, lợi nhuận của trader lúc này sẽ là $3000. Khi đó, trader có thể đóng vị thế và rút 1000 USDC tài sản thế chấp và rút lợi nhuận là 1.5 ETH (giá trị $3000) từ tài sản được lưu trữ. Khi trường hợp này xảy ra, pool sẽ bị lỗ 1.5 ETH tuy nhiên giá trị theo USD vẫn không đổi, do 1.5 ETH còn lại lúc này vẫn có giá $3000. Đối với vị thế long, MUXLP pool có thế lỗ Coin tương ứng với vị thế tuy nhiên cân bằng được ở giá trị theo USD.

Trong trường hợp trader mở vị thế short. MUXLP pool sẽ lưu trữ stablecoin cho vị thế của trader. Nếu vị thế có lời, pool sẽ bị lỗ tính theo giá trị USD. Tuy diên, do giao thức có giới hạn lãi suất mở đối với mỗi thị trường, pool sẽ luôn luôn quản lý được lợi nhuận của trader theo khối lượng của nó.

Dark Oracle

MUX sử dụng Dark Oracle để tích hợp price feeds từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tính chính xác và ổn định. Dark Oracle là một tính năng riêng của giao thức với mục đích chính là để ngăn chặn front-running. Thêm vào đó, dark oracle sẽ loại bỏ những giao dịch chênh lệch giá với mục đích trục lợi từ giao thức. Khi trader đặt một lệnh giao dịch, MUX brocker module sẽ lấy giá từ dark oracle cung cấp để khớp lệnh giao dịch mà không bị trượt giá.

MUX (MCB) Token

Hệ thống tài chính của MUX Protocol bao gồm 4 loại token khác nhau

 • MCB
 • MUX
 • veMUX
 • MUXLP

MCB

MCB là token chính của MUX Protocol, người dùng có thể sử dụng MCB để tham gia và quản trị giao thức và kiếm lợi nhuận.

Nguồn cung của MCB sẽ không đổi trừ khi có đề xuất quản trị từ cộng đồng hoặc dự án. Nếu số đông quyết định gia tăng nguồn cung, thay đổi sẽ cần 14 ngày để mở khóa những token mới.

MUX

MUX là một token được dùng để làm phần thưởng cho người dùng, nó không thể chuyển hay giao dịch với những địa chỉ ví khác. Người dùng có thể nhận được MUX khi nắm giữ veMUX hay Staking MUXLP.

MUX token có thể sử dụng theo hai hình thức khác nhau: stake MUX để nhận về veMUX, hoặc chuyển đổi MUX thành MCB.

Nguồn cung giới hạn của MUX là 1,000,000 và hằng ngày nó sẽ phát thải ra 1,000 MUX. Nguồn cung sẽ giảm khi người dùng chuyển MUX thành MCB, quá trình chuyển đổi sẽ tốn một năm.

Nguồn cung giới hạn của MUX sẽ không tăng lên trừ khi được đề xuất từ cộng đồng hoặc dự án được thông qua. Sự thay đổi sẽ tốn 14 ngày đến mở khóa những token mới.

veMUX

veMUX là token quản trị của giao thức, càng nắm giữ nhiều veMUX sẽ càng đem lại nhiều quyền quản trị. Người dùng có thể nhận được veMUX từ việc khóa MCB và MUX. Nắm giữ veMUX còn cho phép người dùng được chia sẻ lợi nhuận của giao thức (phí giao dịch và phần thưởng từ những giao thức thứ 3) và phần thưởng MUX. Nguồn cung của veMUX sẽ được gia tăng khi người dùng khóa MCB và MUX và sẽ bị đốt khi thời gian khóa kết thúc.

veMUX là token không thể chuyển hay giao dịch và chỉ tồn tại trên mạng lưới Arbitrum.

MUXLP

MUXLP là token dành cho những người cung cấp thanh khoản cho giao thức, người dùng có thể mua chúng bằng những tài sản mà giao thức cho phép và stake để được chia sẻ lợi nhuận từ giao thức phí (giao dịch và phần thưởng từ những giao thức thứ 3) và phần thưởng MUX.

Sẽ không có nguồn cung giới hạn cho MUXLP token, nó sẽ được mint khi người dùng mua và đốt khỏi nguồn cung khi bị bán.

Người dùng có thể mua MUXLP token ở Arbitrum, BNB Chain, Avalanche and Fantom và chuyển giữa các chain. Tuy nhiên, tính năng staking và phân phối phần thưởng chỉ có ở Arbitrum.

Tokenomic

Người dùng có thể sử dùng MCB để khóa vào giao thức và nhận về veMUX. Khoảng thời gian khóa có thể chọn từ 2 tuần đến 4 năm, khóa càng lâu sẽ nhận được nhiều veMUX.

 • 1 MCB hoặc MUX khóa 2 tuần = 0.009589 veMUX
 • 1 MCB hoặc MUX khóa 1 tháng = 0.020548 veMUX
 • 1 MCB hoặc MUX khóa 1 năm = 0.25 veMUX
 • 1 MCB hoặc MUX khóa 4 năm = 1 veMUX
MUX Tokenomic
MUX Tokenomic

Khi nắm giữ veMUX và nhận về MUX người dùng có thể tái lock để tiếp tục nhận thêm veMUX hay chuyển về MCB (quá trình này sẽ tốn 1 năm).

MUXLP sau khi được mua từ những tài sản được cho phép, có thể tham gia staking để nhận về MUX và doanh thu của giao thức.

Nhà đầu tư

Dự án đã kêu gọi được $7M từ những quỹ đầu tư như Delphi Digital, Multicoin Capital, DeFiance,…

Nhà đầu tư của MUX Protocol
Nhà đầu tư của MUX Protocol

Những câu hỏi thường gặp với MUX Protocol

Mua MCB ở đâu?

Hiện tại, người dùng có thể mua MCB ở những sàn giao dịch như: Uniswap, PancakeSwap, Balancer, 1inch.

Có nên đầu tư vào MUX Protocol (MCB) không?

MUX là một giao thức thuộc mảng Phái sinh của Arbitrum, nơi những hoạt động này tương đối phát triển với những giao thức tương tự như GMX. Mô hình hoạt động của MUX Protocol tạo ra được vòng lặp tương đối tốt khi phân bổ lợi nhuận của giao thức cho những người ủng hộ dự án bằng việc nắm giữ token.

Do đó, token MCB có thể tăng trưởng khi nhu cầu sở hữu để nhận phần thưởng từ giao thức tăng lên. Để đạt được điều đó, doanh thu của giao thức cần tạo ra đủ lớn để thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư. Càng thu hút được nhiều trader sử dụng sản phẩm của mình, dự án sẽ càng có nhiều doanh thu và càng nhiều người muốn nắm giữ token để có thể thu được những nguồn lợi nhuận thụ động một cách ổn định.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần cân nhắc những yếu tố ảnh hưởng đến dự án như sự biến động chung của thị trường để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.