Apple sẽ cho phép bán NFT trong các ứng dụng IOS, nhưng sẽ thu phí 30% từ người bán

26-09-2022 10:13 sáng

Nguyen Dinh

Bài viết liên quan