Sam Bankman-Fried cho biết FTX vẫn còn 1 tỷ đô dành cho các thương vụ mua lại

19-09-2022 11:13 sáng

Nguyen Dinh

Bài viết liên quan