“Không có bất cứ thứ gì mà chúng tôi không có”: CZ nói về lý do tại sao thoả thuận với FTX thất bại

12-11-2022 12:52 chiều

admin

Bài viết liên quan