Nhà sáng tạo NFT trên OpenSea đã nhận đến 1,1 tỷ USD tiền bản quyền trong năm 2022

30-11-2022 09:47 chiều

Huy Le

Bài viết liên quan