Đồng sáng lập quỹ Three Arrows Capital (3AC) tiết lộ FTX và Alameda Research đã “triệt hạ” công ty

17-11-2022 10:17 sáng

Huy Le

Bài viết liên quan