Vụ kiện “PR bẩn” nhắm vào Kim Kardashian bị bãi bỏ

08-12-2022 04:16 chiều

Huy Le

Bài viết liên quan