Sam Bankman-Fried cho biết FTX cần 8 tỷ USD tiền tài trợ khẩn cấp để xử lý khủng hoảng thanh khoản

10-11-2022 10:51 sáng

admin

Bài viết liên quan