GameStop bắt tay với FTX US sau khi công bố doanh thu quý 2

09-09-2022 10:29 sáng

Nguyen Dinh

Bài viết liên quan