FTT giảm 15% sau khi Binance và Huobi tạm ngưng các khoản tiền gửi của token

13-11-2022 10:22 chiều

Huy Le

Bài viết liên quan