Bất chấp số lượng ví sở hữu NFT tăng x2 lần, khối lượng giao dịch NFT thấp kỷ lục, giảm 98% kể từ đầu năm.

29-09-2022 09:05 sáng

Huy Le

Bài viết liên quan