Sam Bankman-Fried vẫn cố gọi vốn cho FTX dù đã tuyên bố phá sản

15-11-2022 10:46 chiều

Huy Le

Bài viết liên quan