3 tỷ USD Bitcoin đã rời khỏi các sàn giao dịch trong tuần này trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan của FTX

13-11-2022 09:52 chiều

Huy Le

Bài viết liên quan