CEO FTX Sam Bankman-Fried viết tâm thư xin lỗi nhà đầu tư

09-11-2022 09:47 sáng

admin

Bài viết liên quan