Galaxy Digital tiết lộ 77 triệu USD tiếp xúc với FTX, 48 triệu USD có khả năng khó thu hồi

10-11-2022 08:52 sáng

admin

Bài viết liên quan