FTX gọi vốn 1 tỷ đô, nâng mức định giá lên 32 tỷ đô la

22-09-2022 09:41 sáng

Nga Nguyệt

Bài viết liên quan